اجتماعی

عید نوروز، تصویری روشن از فرهنگ ملی ایرانیان

عید نوروز، تصویری روشن از فرهنگ ملی ایرانیان

عید نوروز برابر با اول فروردین، جشن آغاز سال و یکی از کهن ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان و زمان برگزاری آن، در آغاز فصل بهار است. عید نوروز در ایران و کشورهای فارسی زبان آغاز سال نو محسوب می‌شود. جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می‌شود.

تقویت فرهنگ گفت‌وگو عاملی برای دوری از پرخاشگری اجتماعی

تقویت فرهنگ گفت‌وگو عاملی برای دوری از پرخاشگری اجتماعی

یکی از دغدغه‌های اندیشمندان جوامع بشری طراحی و مهندسی شهری است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند. بر این مبنا، جوامع مختلف اهداف عالیه و منزلت‌های ستایش‌برانگیزی را در طیف گسترده‌ای برای اعضای جامعه مشخص می‌کنند تا افراد جامعه را به سوی هدف‌های تعیین شده سوق دهند. از سوی دیگر، هنجارشکنی و بزهکاری پدیده‌ای بسیار پیچیده‌ی اجتماعی است که در محیط‌های مختلف اجتماعی به شکل‌های متفاوت دیده می‌شود. قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای را تعریف می‌کند.