اقتصادی

روز مبادا در راه است!

روز مبادا در راه است!

تورم روشی ارزش پولی که با زحمت به دست می‌آورید بی‌تاثیر نیست، اما فراموش نکنی که ارزش پولی که در می‌آورید به دورانی که در آن زندگی می‌کنید بستگی دارد. سی سال پیش، با هزار تومان می‌‌شد خیلی چیزها خرید، اما درآمدها نیز بسیار کمتر از الان بود. از بحث درآمد و تورم که بگذریم باید حواس‌مان به جیب‌مان باشد و بدانیم که چقدر خرج و چقدر پس‌انداز می‌کنیم.