ماه: دی ۱۳۹۶

آش انار

آش انار

آش انار آش بسیار خوش طعم و اصیل ایرانی است. این آش در بیشتر مناطق ایران تهیه می‌شود، اما بیشتر به گیلان نسبت داده می‌شود

بیل گیتس

بیل گیتس

در جوامع امروزی، افراد بیشتر به دنبال تغییر دادن شیوه یا نگرش خودشان نسبت به زندگی و جایگاه‌شان در اجتماع هستند. همه تلاش می‌کنند که به موفقیت برسند و تغییری در سرنوشت خودشان ایجاد کنند، اما می‌دانید فرق افراد موفق با افراد عادی چیست؟ افراد عادی فقط به دنبال تغییر موقعیت خود و افراد موفق به دنبال تغییر دنیا هستند.

تبیین و واکاوی روابط دختران و پسران

تبیین و واکاوی روابط دختران و پسران

یکی از موضوعات مهم اجتماعی در سال‌های اخیر، در کشور، روابط دختر و پسر است. درباره‌ی این پدیده، مانند بسیاری پدیده‌های اجتماعی دیگر، دیدگاه‌های متفاوت وگاه متضادی وجود دارد که می‌توان تا حد زیادی آن‌ها را تیپ‌بندی کرد.