ماه: اسفند ۱۳۹۶

تدابیر سلامت مردان از منظر طب سنتی

تدابیر سلامت مردان از منظر طب سنتی

تهیه و تنظیم: داوود فرزامی     از دیدگاه طب سنتی، مردان به دلیل مزاج جنس گرمی و تری دارند. چنانکه در صورت ازدیاد حرارت، گرمی و خشکی افزایش یابد و اگر دچار سوء مزاج شوند بیماری‌های زیادی مثل پروستات گریبان‌گیرشان می‌شود در زنان وجود ندارد یا اینکه بعضی از بیماری‌های مشترک در زنان و […]

یوگا درمانی زانوهـا

یوگا درمانی زانوهـا

اگر دچار درد مزمن در زانوهای خود هستید؛ اگر هنگامی که زانوهای‌تان را خم کرده و یا باز می‌کنید، در آن‌ها ضربه محکم و ناگهانی وارد شده، صدای ترق و تروق می‌‌دهند و یا صدای ترکیدن چیزی را می‌شنوید، و یا اگر آن‌ها تمایل دارند که بیش از حد استاندارد باز شوند، کشکک زانوهای‌تان به درستی حرکت نکرده و یا در جای اصلی خود قرار ندارد.