وقتی بدن سخن می‌گوید

وقتی بدن سخن می‌گوید

تحقیقات روان‌شناسان بیانگر این حقیقت است که در زمان گفت‌وگویی رو در رو، فقط هفت درصد از پیام ما از راه لغات و کلمات انتخابی، به مخاطب منتقل می‌شود. ۳۳ درصد، مقصود ما با لحن صدا، بلند و کوتاهی صدا (فرود و فراز صوت)، افکت‌های صوتی و … انتقال پیدا می‌کند و ۶۰ درصد؛ یعنی، بیش از نیمی از پیام ما، به وسیله‌ی حرکت‌های بدن، به مخاطب، منتقل می‌شود.

 

بررسی ۶۰ درصد تاثیر حرکات بدن (زبان بدن):

  1. حرکات بدن انسان که در حال بیان حقیقت است، چگونه است؟

دست‌ها، با فاصله از بدن قرار دارند و به اصطلاح شخص دارای گاردی باز است. کف دست‌ها رو به بالاست. زمانی که می‌خواهیم روراست بودن خود را به مخاطب متذکر شویم، کف یک دست خود را به او نشان می‌دهیم. شخصی که در حال بیان حقیقت است، مستقیم در چشمان شما نگاه می‌کند و چشمانش را از مخاطب، نمی‌دزدد! بالعکس، شخصی که در حال مخفی کردن حقیقت است یا دروغ می‌گوید، مستقیم در چشمان شما نگاه نمی‌کند و چشمانش را از شما می‌دزدد، بیشتر به سمت پایین نگاه می‌کند و چشمانش را به زمین می‌دوزد. دست یا پای خود را بی‌دلیل تکان می‌دهد. این کار، به خاطر تخلیه‌ی اضطراب، صورت می‌گیرد، زیرا هر دروغگویی، مضطرب است تا مبادا دستش رو شود و حرفش را باور نکنیم. اگر شنونده‌ای غبار نامرئی را از روی کیف یا کتش بتکاند معنی‌اش این است که او به حرف شما شک دارد و در عین حال به دلیلی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند مخالفتش را ابراز کند.

  1. زبان بدن در حال دست دادن (سلام و ابراز خوشوقتی و برقراری رابطه‌ای صادقانه و بی‌ریا):

الف) شل، دست دادن (دست ماهی مرده)

این حالت، نشان‌دهنده‌ی نداشتن آرامش طرف مقابل است. او دوست ندارد کف دستش لمس شود، زیرا از برملا شدن رازش هراس دارد.

ب) دست دادن استخوان‌شکن

طرف مقابل می‌خواهد استخوان‌های دست شما را له کند. این هم نشانه‌ی عدم کیفیت است، ولی با این کار قصد دارد قدرت خود را به رخ شما بکشد تا با این حس برتری، قدری از شعف خود را بپوشاند. در شرایطی که ممکن است چیزی در فکر داشته و از شما مخفی کرده باشد.

پ) دست دادن به حالت کف دست رو به پایین

طرف مقابل شما دستش را طوری به سمت شما دراز می‌کند که کف دستش به سمت پایین است. در این حالت او قصد دارد برتری خود را به شما اثبات کند. برعکس حالت قبل او در آرامش است و احساس ضعف نمی‌کند.

ت) دست دادن یا دست چپ

اگر طرف مقابل دست چپ خود را از بالا به سمت شما دراز کرد، قصد برتری‌طلبی نسبت به شما را دارد، ولی اگر از پایین و مخفیانه، دست چپ را برای دست دادن دراز کند، سعی می‌کند از شما حمایت کند و به آرامش شما فکر می‌کند.

ث) دست دادن، در حالت کف دست رو به بالا

بهترین نوع دست دادن این حالت است که کف دست شما به عنوان ادای احترام، رو به بالا باشد و کف دست طرف مقابل رو به پایین قرار گیرد.

نکته: بالا و پایین بردن دست‌ها، زمانی که به هم دست می‌دهیم، از دو تا پنج بار، عادی است.

ج) دست دادن، با دو دست:

این حالت، نشان‌دهنده‌ی احساس همدردی و تشکر خالصانه از شخص مقابل است. در این حالت، شما با استفاده از دو دست خود، به شخص نشان می‌دهید که  اسلحه‌ای در دست ندارید.

 

* دست به کمر ایستادن

دست به کمر زدن، نشانه‌ی احساس برتری و احساس محقق بودن فرداست. حالتی که کف دست‌ها رو به زمین است، این حالت «شدید» دست به کمر ایستادن است. حالتی که دست روی باسن قرار می‌گیرد و کف دست‌ها کمی به سمت بالاست؛ این حالت خفیف دست به کمر ایستادن است.

* دست به سینه شدن

کسی که دست به سینه می‌شود، وارد گارد دفاعی می‌شود. شخص با دست به سینه شدن و همچنین با پا روی پا انداختن، بین خود و شرایط مقابل دیوار حفاظتی می‌سازد تا در پشت سر آن، احساس امنیت و آرامش بیشتری کند. (بیشتر حالت دفاعی دارد.)

* پا روی پا انداختن

این حالت نوع خفیف‌تر گارد دفاعی  است که هم در حال نشسته و  هم در حال ایستاده اتفاق می‌افتد.

* لمس لب

در لب‌های انسان، حس‌گرهای عصبی بسیاری وجود دارد، که با لمس لب، احساس آرامش بسیار بالایی می‌کنیم. گاهی به جای لمس کوتاه لب‌ها، انگشت اشاره، انگشت‌های دیگر و دست خود را روی لب‌های‌مان می‌گذاریم. در این حالت، شخص در حال تفکر است یا سعی می‌کند، جلوی خود را بگیرد و حرفی نزند. (مخالفت نکند)

* انگشتان در دهان

این یک تلاش ناخودآگاه است توسط فرد برای برگشتن به امنیت دوران کودکی.

* نگه داشتن لیوان

نگهداری لیوان با دو دست یا نگه داشتن مانعی مثل دسته‌ی گل‌ روی شکم یا نگه داشتن کیف نزدیک شکم، برای پنهان کردن دستپاچگی، عصبانیت با نگرانی است.

* بیرون دادن دود سیگار

کسانی که بیشتر مواقع دود سیگار را به سمت بالا خارج می‌کنند، احساس مثبت برتری یا اطمینان از خود را دارند. با این افراد بهتر می‌‌توان خرید و فروش یا تجارت کرد و کسی که دود سیگار را به سمت پایین می‌دهد، حس منفی یا تردیدآمیز در کار و انجام آن را دارد.

* رفتار با عینک

عینک در دهان، نشان قوت قلب یا اطمینان خاطر است. مدام تمیز کردن عینک نشان‌دهنده‌ی آن است که طرف مقابل تصمیمی قرار گرفته و باید در مقابل او فقط سکوت کرد.

* دست زیر چانه

کسی که دستانش را زیر چانه قرار داده مشتاقانه به حرف سخنران گوش می‌دهد و مجذوب بحث اوست که معمولا شنونده کمی به سمت جلو متمایل است. در چنین شرایطی، به صندلی هم تکیه داده باشد و انگشت اشاره روی لبش قرار گیرد، حالت گارد دفاعی دارد و حالتی است که از بحث خسته شده و می‌خواهد مخالفتش را از شما پنهان می‌کند.

* مالش چشم

در این حرکت تلاش مغز، برای خیانت، تردید و دروغی که مشاهده می‌کند یا اجتناب از مشاهده‌ی چهره‌ی شخصی است که به او دروغ می‌گوید و… است.

بیشتر مردان چشم‌های خود را به شدت می‌مالند و چنانچه، دروغ بزرگ باشد، نگاه‌شان را به طرف زمین برمی‌گردانند.