زبان بدن

حرف‌های بی‌صدای بدن شما

حرف‌های بی‌صدای بدن شما

شرح حرکات و حالات بدن هنگادم گفت‌وگو حرف‌های بی‌صدای بدن شما   در زندگی روزمره وقتی با دیگران وارد صحبت نمی‌شویم با حالات مختلف بدن خود با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنیم. نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد که زبان بدن می‌تواند گویاتر از کلمات، منظور و احساس را منتقل کند. احساساتی که در طول مذاکرات […]