فرش

برای شست‌وشوی گلیم و فرش از مواد شیمیایی استفاده نکنید

برای شست‌وشوی گلیم و فرش از مواد شیمیایی استفاده نکنید

تاريخ زندگي كردها از ابتدا به عنوان يكي از قديمي‌ترين و بومي‌ترين قوم‌هاي ايراني، در افسانه‌هاي اين سرزمين مورد توجه بوده است. در اين افسانه‌ها از پادشاهي به نام حضرت سليمان سخن مي‌رود كه پانصد «جن» برده‌ي او بوده‌اند. (جن موجودي است خارق‌العاده در اسطوره‌هاي عربي كه مابين دنياي مردگان و زندگان رفت و آمد مي‌كند