معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی کتاب

«دگردیسی کمونیسم مارکس» نوشته‌ی محسن حکیمی را انتشارات اختران در ۴۰۰ صفحه و با قیمت ۳۲۰,۰۰۰ ريال رهسپار بازار کتاب کرده است.